30. výročí sametové revoluce v Liberci

V roce 2019 si celá země bude připomínat 30. výročí sametové revoluce. Liberec, jako jedno z velkých měst, prožíval dramatické události roku 1989 velmi intenzivně. Mít možnost žít svobodné životy je obrovským darem, ale i závazkem pro současné i budoucí generace. Je naší povinností si tuto výsadu, která není samozřejmostí, velmi zodpovědně připomínat.
Právě proto se G300-spolek, po zkušenosti s realizací akce „Jednadvacátého“ – připomínku okupace v roce 1968, kterou vedle statutárního města Liberec, Libereckého kraje a dalších organizací, podpořilo i Ministerstvo kultury ČR, rozhodl připravit vzpomínkovou akci k 30. výročí sametové revoluce v Liberci.

Koncepce a realizace akce:

Akce je rozdělena do několika částí.
1.
V předvečer 17. listopadu 2019 (sobota 16. 11. 2019) proběhne oficiální část připomínkové akce 30. výročí sametové revoluce v Liberci.
Jedná se o slavnostní zasedání městského zastupitelstva společně s významnými osobnostmi listopadu 1989.

2.
Od 4. 11. do 19. 11. 2019 bude na náměstí Dr. E. Beneše v Liberci instalována výstava fotografií roku 1989.
Výstava velkoformátových panelů bude zaujímat téměř celý prostor náměstí, které ale zůstane volně průchozí. Řady panelů ve tvaru vítězného „V“, jež bylo symbolem listopadových událostí, se budou sbíhat do klínu – stejně jako naše vlajka. Při pohledu shora tak připomenou českou vlajku.

Navržené panely mají průřezy, jimiž jsou vidět velkoformátové fotografie z listopadu 1989 v Liberci. Každou z celkem tří řad „otevírá“ jedna významná osobnost: Jan Opletal, Jan Palach a Václav Havel.
Výběr osobností zdůrazňuje studentský duch listopadových událostí: Mezinárodní den studentstva je jediný mezinárodní den, který byl vyhlášen na základě událostí v Česku. Jejich hlavním protagonistou byl v roce 1939 Jan Opletal. Jan Palach byl student, který svým sebeupálením burcoval (nejen) proti sovětským okupantům. Každoroční vzpomínky na něj, tzv. palachiády, byly předzvěstí listopadu 1989, z nějž vzešel jako svobodně zvolený prezident Václav Havel.

Průřezy na panelech pak při pohledu „zvenčí“ tvoří slovo „svoboda“ a datum 17. 11. 1989. Při pohledu „zevnitř“ nabízí nerušený pohled na dobové fotografie.

3.
17. 11. 2019 proběhne na náměstí Dr. E. Beneše vzpomínková akce na události roku 1989, na kterou bude zvána veřejnost z Liberce a okolí.

V dopoledních hodinách proběhne slavnostní vernisáž výstavy na náměstí a odhalení objektu připomínajícího výročí roku 1989.
V průběhu dne budou rozdávány noviny (Vpřed) s popisem událostí 17. listopadu (zdarma – náklad 15 000 ks).
Od 17.00 hodin a pravděpodobně ještě od 19.00 hodin (podle zájmu veřejnosti) proběhne v Šaldově divadle v Liberci komponovaný pořad k událostem roku 1989.

4.
Předpokládanými doprovodnými akcemi připomenutí 30. výročí roku 1989 – Sametové revoluce budou:
– Výstava fotografií v Malé výstavní síni.
Výstava bude věnována dvěma významným událostem, a to vystoupení Karla Kryla v Liberci a návštěvě Václava Havla v Liberci.
– Výstava fotografií ve foyer Šaldova divadla v Liberci.
Výstava bude věnována událostem v divadle roku 1989.

– Natočení cca 10 snímků s významnými osobnostmi roku 1989 a jejich vkomponování do následných besed, které budou přístupné veřejnosti. Tyto besedy budou taktéž nabídnuty školám v Liberci.
Akce je určena široké veřejnosti.
Vzhledem k tomu, že výstava velkoplošných fotografií je umístěna v přímé pochozí zóně s denním pohybem více než 5 000 lidí, dá se předpokládat, že její návštěvnost po dobu trvání může přesáhnout 50 tisíc lidí.

f458 f261 f196

plakat A4 sametova