O projektu

Projekt „Civilizace“ ozvláštňuje jednu z uliček (Papírová) v Liberci zadlažďováním kanálových poklopů se znaky měst. Projekt volně navazuje na výstavu Socha a město, která byla realizována v Liberci pouhý rok po vstupu okupačních vojsk roku 1968 a byla jedním z posledních záchvěvů demokratických projevů v tehdejším Československu.

Spolek G300 oslovuje jednotlivá města v ČR, ale i v zahraničí k darování kanálového poklopu do projektu Civilizace. Tyto poklopy následně zadlaždˇuje a dává tak vzniknout ojedinělé „galerii“ ve veřejném prostoru.

Projekt je věnovén nejširší veřejnosti. Jeho smyslem je kultivace veřejného prostoru a vytváření netradičních kulturních památek z doby ve které žijeme. Projekt vnímáme jako dílek skládačky pro vztah obyvatel ke svému městu.

V tuto chvíli je v uličce umístěno několik poklopů z českých měst (Praha, Karlovy Vary, České Budějovice, Olomouc, Liberec…. ) a dále poklopy z německého Ausburgu a holandského Amrsfordu (celkem 17). V nedávné době kanálový poklop věnovalo též město Budapešť (ještě nezadlážděn).

Již v tuto dobu je ulička s kanálovými poklopy uváděná v průvodcích po Liberci.

Podrobnosti na www.civilizace.info

Zadlažďování kanálů-m