Kniha pro děti „O tom, co se možná stalo“

O tom, co se možná stalo

čtyři pohádkové příběhy z času vánočního
 Jak byl osel důležitý
Jak se Honza naučil troubit
Jak se tři králové vydali na dalekou cestu
Jak pastýři vybírali nejlepšího beránka

Proč to všechno bylo

Pohádkovou knížku pro nejmenší vydal spolek G300 na konci roku 2015 za podpory Státního fondu kultury ČR, pana primátora Tibora Batthyanyho a pana hejtamana Martina Půty. Text vychází z původního scénáře pro loutkovou inscenaci. Během čtyř pohádkových příběhů  (které se „možná“ staly) se postupně na scéně objeví tradiční betlémské postavy – vůl a osel, andělé, ponocný, tři králové, pastýři, beránci…

V závěru jako poslení dílek skládanky zazní i příběh pátý – příběh Marie, Josefa a Ježíška – a doplněním jejich postav je pak Betlém úplný.

Knížka kromě pohádkových textů obsahuje i návod na výrobu jednoduchých „loutek“ jednajících postav. iIustrace v otevřené knížce mohou posloužit jako pozadí  či „kulisy“ pro ty, kdo by si chtěli takový „Betlém“ vyrobit  jako vánoční dekoraci, nebo příběhy sami zahrát.

Autor textu – Jarmila Enochová

Původní divadelní realizace – Naivní divadlo Liberec 1991  (režie/výprava Jarmila Enochová a Pavel Kalfus)

Následná realizace divadlo Rolnička

v roce 2000 vyšlo na CD – v podání Ctirada Jelínka, s koledami skupiny Jarret

 

Jarmila Enochová – absolventka Katedry alternativního a loutkového divadla DAMU

divadelní praxe:dlouholetá členka Naivního divadla Liberec, rodinné divadlo Rolnička

další vzdělání: SpgŠ – učitelství MŠ, Kurz teatroterapie při Katedře speciální pedagogiky UPO

příprava a realizace divadelních a terapeutických projektů pro handicapované u nás i ve světě (dětské domovy, sociální ústavy, Romské komunity, chudinská ghetta a sirotčince v Makedonii, v Indii a na Srí Lance…)

2013 prezentace autorských projektů na konferenci SVU v Seattlu – USA

více na www.rolnicka.com   nebo   www.rolnicka-divadloprodeti.cz