Kniha – Liberec: okupace v 68 obrazech

21. srpna 2018 jsme si připomněli 50. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Tímto dnem začala více než dvě desítky let dlouhá okupace. Doba, která po krátkém období „Pražského jara“, několika měsíců naděje na svobodnější dny, znamenala počátek normalizačních procesů a totální pokroucení přirozených lidských vztahů, které se ani po více než 27 letech svobody plně nenarovnaly.
„Do tiché noci se zařezávají ostré skřípavé zvuky chladné oceli. Tanky. Lidé odstraňují značení ulic, mnozí přicházejí na náměstí, píší vápnem na zdi domů vzkazy okupantům i sobě. Prázdné ruce zatnuté v pěst. Je půl hodiny po půlnoci 21. srpna 1968. Ozývá se střelba. Umírají lidé. V Liberci jich je devět. Do nemocnice je dopraveno čtyřicet pět těžce a lehce zraněných osob. U radnice tank bourá dům. Rusáci a jejich spojenci obsadili Československo. Do začátku dvacátého prvního století schází pouhých třicet dva let…“

Záměrem projektu bylo vydání knihy fotografií s krátkými texty, jako připomínku událostí 21. srpna 1968.

Obalka-knihy-1968

1 2 3